Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren


Gelukkige kinderen, hun welbevinden is de basis

Goede onderwijskwaliteit, altijd oog voor wat er beter kan
Goede prestaties, veel aandacht voor moderne vaardigheden
Gemotiveerde leerkrachten, gekwalificeerd en trots
Goede PR, SKOBA staat gelijk aan kwaliteit
Gezonde financiën, verantwoord investeren in de toekomst

De Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) is op 28 december 1951 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 41118080. De stichting kent sinds januari 2011 een bestuurlijke structuur met een éénhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht en sinds februari 2016 een tweehoofdig College van Bestuur. Onder de stichting vallen 8 basisscholen. 

SKOBA hanteert de Code Goed Bestuur zoals die door de PO-raad is vastgesteld en handelt ook conform deze Code.