Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren


Onze partners

Om een goede doorgaande lijn te stimuleren en u een compleet betaalbaar aanbod aan te bieden werken wij samen met professionele partners. Waar mogelijk wordt in het schoolgebouw zelf kinderopvang (inclusief voor- tussenschoolse en buitenschoolse opvang) gerealiseerd. De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt ook bij de brede schoolontwikkeling betrokken. Er vindt zoveel mogelijk inhoudelijke en organisatorische afstemming plaats.  Naast samenwerken met schoolbesturen en andere partners binnen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs op het gebied van de leerlingen die bijzondere zorg behoeven betreft dit in het bijzonder de samenwerking met kinderopvang- en peuteropvangorganisaties en opleidingen (stagiaires in de scholen en de peuteropvang).

Partners voor onze scholen in Dordrecht zijn:
SWV Passend Onderwijs Dordrecht, SDK Kinderopvang, Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht, 't Oogappeltje.

Partners voor onze scholen in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zijn:
SWV Drechtsteden, YES! Kinderopvang, Kinderopvang Ambacht.

Partners voor onze school in Gorinchem zijn:
SWV Driegang, Stichting Kinderopvang Gorinchem.