Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
SKOBA is een onderwijsorganisatie voor katholiek basisonderwijs in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Gorinchem. Op onze scholen zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun onderwijsniveau of sociale, religieuze of culturele achtergrond. Wij geloven dat het juist deze afspiegeling van de samenleving is waardoor uw kind zich op de breedste manier kan ontwikkelen. Behalve aan kennis en vaardigheden besteden we daarom op al onze scholen aandacht aan deze diversiteit. Binnen een veilige, uitdagende en hoogwaardige leeromgeving groeit uw zoon of dochter op tot een tolerante, zelfbewuste persoonlijkheid die goed voorbereid een mooie toekomst tegemoet gaat.

Wij hebben totaal 8 scholen verspreid over 3 gemeenten, met allemaal een divers aanbod. Op deze manier bieden we ouders en kinderen een plek waar zij zich thuis voelen. Identiteit heeft te maken met wie we echt zijn en waar we voor staan. De identiteit van SKOBA en de scholen van SKOBA wordt mede bepaald door het katholiek-zijn. Het gaat ons overigens niet om de formele identiteit, maar om de geleefde identiteit. Het begrip ‘identiteit’ kent een smalle en een brede definitie. Binnen SKOBA hanteren we de brede definitie. Dat wil zeggen dat de katholieke identiteit zich, naast lessen waarin godsdienst en levensbeschouwing aan bod komen en naast het vieren van allerlei katholieke (of christelijke) feesten, vooral manifesteert in allerlei andere facetten van de schoolpraktijk. Dat manifesteren beschrijven we in het vervolg aan de hand van enkele principes uit het katholiek sociaal denken. Medewerkers, ouders en leerlingen, samen staan we in de katholieke traditie en daar zijn we trots op. Daarom willen wij op eigentijdse wijze echt werk maken van onze katholieke identiteit.