Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

ANBI Status

SKOBA is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onderstand treft u de informatie aan die wij ten behoeve van het behoud van deze status dienen te vermelden.

RSIN/fiscaal nummer ANBI  : 1956462
Statutaire naam                       : Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink
RSIN                                            : 1956462
Adres                                           : Bomkade 16-18, 3311 JD Dordrecht
Telefoonnummer                     : 078-6326200
E-mailadres                               : info@skoba.nl

Doelstelling van de instelling:
Missie
Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink gelooft in de eigen kracht van kinderen en volwassenen en wil hen helpen het beste uit henzelf naar boven te halen. In ons onderwijs gaat het om het verwerven van kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen en is er tegelijkertijd aandacht voor persoonsvorming. Bij die persoonsvorming zijn de ideaalbeelden uit de katholieke traditie mede richtinggevend.

Visie
- ontwikkelen van talenten van kinderen als lid van een sociale gemeenschap;
- kinderen er naar toe leiden om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden;
- kinderen op weg helpen om actief te kunnen en te willen participeren in onze samenleving, waarbij aandacht is voor de katholieke traditie;
- kinderen actief betrekken bij het eigen leerproces (met meer nadruk op het zelfontdekkend leren);
- realiseren van een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces;
- bevorderen van het welbevinden van het kind als een belangrijke voorwaarde, die het leren ondersteunt;
- de school zien als een gemeenschap die zelf ook deel is van een grotere gemeenschap;
- bevorderen van de betrokkenheid van ouders;
- belang hechten aan de professionaliteit en de bezieling van medewerkers.