Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klassikaal onderwijs

Klassikaal onderwijs wordt ook wel 'frontaal onderwijs' genoemd. Het is een traditionele manier van lesgeven waarbij een leerkracht, een groep leerlingen als geheel uitleg en instructie geeft.

De leerlingen worden bij deze vorm van onderwijs geactiveerd tijdens de instructie en de zelfstandige verwerking van de leerstof. Ook kan de leerkracht in zijn instructie differentiëren naar niveau.

Klassikaal onderwijs is eeuwenlang de norm geweest, omdat er aan grote groepen tegelijkertijd les werd gegeven. In de 19e en 20e eeuw ontstonden andere pedagogische inzichten en werden alternatieve vormen van educatie toegepast. Ook in het traditionele onderwijs werd steeds meer gewerkt met andere manieren van instructie. Ondanks pogingen tot onderwijsvernieuwing blijft klassikaal onderwijs vooralsnog een vaak toegepast fenomeen omdat instructie een wezenlijk lesonderdeel is om goede leerresultaten te behalen.