Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is een onderwijsvisie, die de nadruk legt op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen.

Bij OGO is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. De leerkracht en medeleerlingen kunnen hiervoor zorgen, want kinderen leren veel door interactie.

OGO sluit in het onderwijsaanbod aan bij de initiatieven van de kinderen, want als iets voor hen betekenisvol is leren ze veel meer. Maatschappelijke relevantie van de onderwerpen is belangrijk en ook cultuuroverdracht heeft een grote plaats.

De rol van de leerkracht is hierbij cruciaal. Onze leerkrachten zijn in staat om leerlinggerichte pedagogiek te combineren met activerende didactiek.