Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Katholieke basisschool De Toermalijn

Ben goed voor jezelf, voor een ander en voor elkaar
Soort onderwijs: Klassikaal

De Toermalijn wil uitgaan van de psychische basisbehoeften van
iedere mens: relatie, autonomie en competentie. Als we in voldoende mate aan deze behoeften voldoen, is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. Door oudergesprekken wil De Toermalijn de ouders betrekken bij het leerproces van hun kind, om ook via deze weg het kind meer autonomie te geven over het eigen leerproces en geloof in eigen kunnen. Uitgaande van de mogelijkheden biedt De Toermalijn ieder kind maximale ontplooiingskansen zodat het zich kan ontwikkelen als een creatieve, kritische, maar ook verdraagzame mens, met een groot gevoel voor de ander.


Contactgegevens
:
KBS De Toermalijn
Locatie Schaepmanlaan 23
Zwijndrecht
Tel.: 078-6122323

Locatie Emmastraat 9
Zwijndrecht
Tel.: 078-6127535

E-mail: Frie.Kolen@skoba.nl  
Website: www.kbstoermalijn.nl