Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Katholieke basisschool
Geert Groote

Blijf jezelf, volg je passie, vindt je talent
Soort onderwijs: klassikaal

Uitgangspunt op deze school is “een lerende gemeenschap”. Deze gemeenschap is de basis. Vanuit deze basis worden de leerlingen gemotiveerd tot leren en toerusten voor nu en de toekomst. Daarbij wordt uitgegaan van de veranderende leerling die leert en werkt met behulp van multimedia en de leraar die coacht en begeleidt door feedback en reflectie. Binnen de school wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk rust en regelmaat (structuur) voor de kinderen, omdat dit het leer- en ontwikkelingsproces sterk ten goede komt. Er wordt competentiegericht gewerkt. Competentiegericht werken vindt zijn oorsprong in de persoon zelf. Hoe de persoon is, wat hij wil en kan.

U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een gesprek of rondleiding. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur van deze school, de heer R. Lentze.


Contactgegevens:
Basisschool Geert Groote
Van den Broekerf 7
3315 SB Dordrecht
Tel.: 078-6166330
E-mail: Richard.Lentze@skoba.nl
Website: www.geertgroote.nl