Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

IKC DE WERELDWIJZER

Kinderen floreren en presteren door talentontwikkeling!
Soort onderwijs:

In het centrum van Dordrecht vindt u Integraal Kindcentrum de Wereldwijzer, voorheen Mariaschool Nieuwe Stijl. IKC de Wereldwijzer biedt onderwijs en opvang van deze tijd. IKC de Wereldwijzer is voor kinderen van 0 tot 14 jaar en bestaat uit basisschool de Wereldwijzer, twee Peutergroepen, de Voorschool, de Kinderopvang, de BSO, Medium Setting Auris en de Dreumesgroep.

Bij IKC de Wereldwijzer zijn dezelfde pedagogische principes van toepassing als in een gezin. Zowel thuis als in het kindcentrum geldt dat vertrouwde en veilige sociale en emotionele relaties het fundament vormen en dat kinderen moeten kunnen spelen en leren, alleen, met elkaar en met hun begeleiders.

Integraal staat voor één pedagogische visie, één manier van omgaan met ouders en één doorgaande lijn voor alle kinderen op alle momenten van de dag.

Samen zorgt het team ervoor dat zij een veilige relatie opbouwen met uw kind. De aandacht wordt in de groep verdeeld zonder één kind tekort te doen. Er wordt een sfeer gecreëerd waarin alle kinderen en ouders zich welkom voelen. Het sluit aan bij de manier waarop kinderen van en met elkaar leren. Het team is gericht op het overdragen op het overdragen van vakkennis en vaardigheden, zonder de behoefte van kinderen aan spelen geweld aan te doen. De kinderen floreren en presteren door middel van talentontwikkeling zodat uw kind niet alleen slimmer, maar ook wijzer de wereld in gaat. IKC de Wereldwijzer staat voor warmte en openheid, uitdaging en avontuur, diversiteit en maatwerk, creativiteit en plezier.

Contactgegevens:
IKC de Wereldwijzer
Doelstraat 13
3311 XD Dordrecht
Telefoon: 078-6142561
E-mail: Leny.Tholhuijsen@skoba.nl  
Website: www.ikcdewereldwijzer.nl