Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Katholieke basisschool Mariëngaarde

Welbevinden als basis voor brede ontplooiing!
Soort onderwijs: Inclusief

Het onderwijs bij Mariëngaarde richt zich op zo hoog mogelijke opbrengsten, planmatige aandacht voor de sociaal-emotionele vorming én de mogelijkheid voor onze leerlingen om zelf, gedurende een aantal uren per week aan het leerproces.

Uitgangspunten hierbij zijn:
- convergente differentiatie;
- planmatige aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van kanjertraining;
- ook mogelijkheden tot onderwijs naar belangstelling.

Wat is convergente differentiatie?
Convergente differentiatie betekent, dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven om alle leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden te laten bereiken, waarbij het streven is dat alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie, maar dat er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen.

Wat houdt de kanjertraining in?
Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder last van sociale stress. Met Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. De praktijk laat zien dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten halen.
U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een gesprek of rondleiding. Neemt u dan contact op met de directeur van de school, de heer T. Merkx. 

Contactgegevens:
Katholieke Basisschool Mariëngaarde
Schepenenstraat 1
4204 BL Gorinchem
Telefoon: 0183-639669
E-mail: Theo.Merkx@mariengaarde.nl  
Website: www.kbsmariengaarde.nl