Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Katholieke basisschool Pius 10

Rust, Regelmaat, Respect !
Soort onderwijs: klassikaal

Basisschool Pius 10 is gelegen in de wijk Krispijn in Dordrecht. Op de Pius 10 zitten ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Er wordt gewerkt met een continurooster waarbij de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn.

In het gebouw van de Pius 10 is ook een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gevestigd. Het onderlinge contact tussen deze organisaties is goed, waardoor er een doorgaande lijn ontwikkeld kan worden voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Het is belangrijk om kinderen een veilige leeromgeving te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Al vanaf de kleutergroepen wordt er gewerkt met een structuur middels een duidelijk dagritme zodat de kinderen weten wat er moet gebeuren. Dit brengt rust. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar. Kinderen leren voor zichzelf op te komen, problemen op te lossen en respect te hebben voor anderen.

In de klassen wordt instructie op verschillende niveaus aangeboden. Sommige leerlingen hebben extra herhaling nodig, anderen een instructie die meer uitgebreid is of juist verdieping op de basisstof. Zo krijgt ieder kind de kans zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen.

Op de Pius 10 vinden zij het fijn om ook met ouders een goede band op te bouwen. Er worden nauwe contacten onderhouden met ouders door middel van ouderavonden, ontmoetingsmomenten of een persoonlijk gesprek.

U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een gesprek of rondleiding. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur van deze school, de heer P. Remeijsen.

Contactgegevens:
Basisschool Pius 10
Brouwersdijk 111
3314 GJ Dordrecht
Telefoonnummer: 078-6142562
Email: pieter.remeijsen@skoba.nl  
Website: www.pius10.nl